SOCIÁLNE SIETE
V STARNÚCEJ SPOLOČNOSTI

Pozvánka na interdisciplinárnu konferenciu
Bratislava, 26.-27. marec, 2020


Základné informácie Stránka projektu

Základné informácie

Proces starnutia je súčasťou vývoja súčasnej svetovej populácie. Starnutie je definované ako sociálna kategória cez vzťah spoločnosti k nej a preto sa diskusia nezameriava len na zvyšujúci sa podiel osôb v starobe v spoločnosti. V centre pozornosti našej konferencie je výskum existencie a štruktúry sociálnych sietí seniorov. Sociálne siete predstavujú systém medziľudských vzťahov, ktoré udržiavajú jednotlivci všetkých vekových kategórií v rôznych kontextoch. Interdisciplinárna konferencia ponúka možnosť reflektovať výskumy spoločenských a humanitných vied o rôznych aspektoch života seniorov prepojených so sociálnymi sieťami s cieľom rozšíriť a prehĺbiť konceptualizáciu procesu starnutia vo vzťahu k spoločnosti. Pre výskumníkov vo všetkých fázach akademickej kariéry (doktorandov a doktorandky, rovnako ako skúsených vedcov a vedkyne) ponúkame možnosť podeliť sa o nápady, skúsenosti a pokroky vo výskume vo forme ústnej prezentácie alebo posteru.

Témy konferencie:

  • sociálne siete, staroba a starnutie v akademickom diskurze;
  • metódy výskumu starnutia a sociálnych sietí;
  • (auto) biografický výskum: úloha naratívov v oblasti výskumu starnutia a sociálnych sietí;
  • etika vo výskume starnutia a sociálnych sietí;
  • starnutie a priestor (súkromné a verejné, mestské a vidiecke);
  • starnutie a samota;
  • starnutie, chudoba a sociálne vylúčenie;
  • rodové starnutie a sociálne siete;
  • sociálne siete a starnutie súvisiace s komunitou;
  • sociálne siete a starnutie súvisiace s rodinou.

Organizačný a vedecký výbor:

» Marcela Káčerová, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
» Juraj Majo, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
» Ľubica Voľanská, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava
» Pavel Šuška, Geografický ústav SAV, Bratislava

Za spoluprácu ďakujeme Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémii vied a Univerzitnej knižnici v Bratislave

Dôležité informácie a dátumy

Dátum konania konferencie: 26.-27. marec 2020
Miesto: Bratislava, Univerzitná knižnica, Klariská ul.
Vložné: 0 €

Forma prezentácie: ústna prezentácia alebo poster

Registrácia s abstraktom na formulári do 25. 2. 2020
https://forms.gle/TeJvfTWgYzaHZkgMA

Ďalšie otázky radi zodpovieme na e-mailovej adrese:
aging_conference2020@striebor.net

Súčasťou programu budú plenárne prednášky dvoch pozvaných hostí, bloky prezentácií a diskusiách, obed a čas a priestor na spoločné rozhovory pri káve, čaji a občerstvení. Zároveň vás v rámci konferencie pozývame na výstavu fotografií v spolupráci s pražskou organizáciou Elpida (CZ) a prezentáciu nového dokumentárneho filmu o starnutí a mestskom prostredí od režisérky Vladislavy Sárkány (SK)..